شرکت بتن سازه تهران

نیوجرسی بتنی و سنگدال بتنی و مشخصات فنی و قیمت

نیوجرسی بتنی و سنگدال بتنی و مشخصات فنی و قیمت
26نوامبر
نیوجرسی بتنی و سنگدال بتنی و مشخصات فنی و قیمت

نیوجرسی بتنی ، مینی نیوجرسی و انواع نیوجرسی و نیوجرسی بتنی یکطرفه و دوطرفه در ابعاد مختلف و قطعات بتنی و سنگدال بتنی ترافیکی و غیر ترافیکی

منظور از سنگدال بتنی چیست؟

سنگدال بتنی از مهم‌ترین موارد مربوط به سازه‌ها است که از صفحات تخت تشکیل می‌شوند، البته به مرور زمان از دال‌ کامپوزیت بتنی و یا دیگر انواع سنگدال به شکل انحنادار نیز تولید و مصرف‌شده است. به‌طور‌کلی از این سازه در موارد مختلف استفاده می‌شود که می‌توان در قالب نیوجرسی بتنی مفصل دار نیز به‌کارگیری کرد.

سنگدال بتنی ترافیکی از‌جمله قطعاتی است که امروزه برای مقاصد مختلف در پیاده‌روها یا جاده‌ها مورد‌استفاده قرار می‌گیرد که البته کاربردهای دیگری مانند ساخت بالکن، ساخت فونداسیون، ساخت سنگ‌فرش و… نیز خواهد داشت. پر‌واضح است که برای تهیه این نوع سنگدال‌ها باید به مراکز تخصصی مراجعه کرد تا در کنار کیفیت، قیمت‌های مناسب نیز در‌نظر گرفته‌شده باشد.

قیمت سنگدال بتنی و بررسی ویژگی هر یک از آنها

همانطور که در بخش قبل اشاره نمودیم، کاربرد سنگدال بتنی در سازه های مختلف، متفاوت است. بر اساس ویژگی ها و اهمیت مقاومت بنای مورد نظر، سنگدال یا دال بتنی اجرا خواهد شد. برخی از مهمترین انواع دال بتنی شامل موارد زیر می باشند.

  • سنگدال بتنی ترافیکی سنگین تک شبکه

به طور کلی، میزان ضخامت دال های بتنی با توجه به میزان فشارِ بار مرده یا زنده بر روی آنها، بین مقادیر (10-60 سانتی متر) متغیر می باشد.

سنگدال ترافیکی تک شبکه به نوعی گفته می شود که، میزان ضخامت دال های بتنی (10 سانتی متر) در نظر گرفته شده؛ و همچنین در ساختار داخلی آنها، فقط یک ردیف از شبکۀ آرماتوری قرار گرفته است. ضمن آنکه، فواصل بین هر آرماتور (15 سانتی متر) لحاظ می شود. در صورت نیاز به افزایش مقاومت این نوع دال بتنی، می توان فاصلۀ آرماتورها را کاهش داد.

انواع نیوجرسی بتنی مفصل دار

نیوجرسی‌های مفصل دار بر‌حسب نیاز ممکن است در‌ جاهای مختلفی مورد‌استفاده قرار بگیرند که در این صورت به‌کارگیری از انواع نیوجرسی نیاز است. به‌طور‌کلی این قطعه به شکل‌های مختلف استفاده می‌شود که شامل موارد زیر است:

– نیوجرسی بتنی یک متری ارتفاع 80

-نیوجرسی بتنی دومتری ارتفاع 80

– نیوجرسی سه متری بتنی ارتفاع 110 .

– نیوجرسی چهارمتری بتنی مفصل دار .

– نیوجرسی شش متری بتنی مفصل دار .

به‌طور‌کلی انواع دیوار بتنی نیوجرسی تا ارتفاع 270 و با ارتفاع‌های بلند نیز وجود دارد که بسته به موقعیت مدنظر، از هر‌کدام که نیاز است استفاده خواهد شد.