e048361d-fc12-45a0-8ea5-da749d0d5a1c

تولید باکس

ادامه مطلبباکس بتنی چیست

باکس بتنی چیست

باکس بتنی جزو قطعاتی هست که از بتن و به اشکال مختلف مانند معکب و یا استوانه  به صورت قطعات پیش ساخته در شرکت بتن سازه تهران تولید می شوند.