شرکت بتن سازه تهران

باکس بتنی

ادامه مطلبباکس بتنی چیست

باکس بتنی چیست

باکس بتنی جزو قطعاتی هست که از بتن و به اشکال مختلف مانند معکب و یا استوانه  به صورت قطعات پیش ساخته در شرکت بتن سازه تهران تولید می شوند.