شرکت بتن سازه تهران

کالورت بتنی

ادامه مطلبکالورت بتنی چه کاربردی دارد؟

کالورت بتنی چه کاربردی دارد؟

یکی از اساسی ترین چالش ها در بخش مدیریت بحران، هدایت و کنترل جریان آب های روان و سطحی و همچنین عدم مسدودیت شریان ها است. در صورت تخریب رودخانه و یا مسیر جریان آب امکان تخریب منازل و ... افزایش می یابد. برای جلوگیری از ایجاد آسیب های ناشی از تخریب این موارد و همچنین عدم تخریب توسط راه آهن و... از کالورت بتنی در تونل های زیر زمین استفاده می شود. سازه کالورت بتنی چیست؟ کالورت بتنی یک نمونه ...