تلفن:

02177839766- 09120912996

ایمیل:

betontehran1@gmail.com

آدرس:

تهران اتوبان تهران ساوه بعد از ورودي احمد آباد مستوفي ٢ كيلومتر جلوتر شركت بتن سازه تهران

نیوجرسی ارتفاع بلند

نیوجرسی ارتفاع بلند
06فروردین

نیوجرسی بتنی خود ایستا یا دیوار پیش ساخته بتنی

نیوجرسی بتنی یا دیوار بتنی خود ایستا

شرکت بتن سازه تهران اقدام به تولید نیوجرسی بتنی یا دیوار بتنی ارتفاع 270 کرده است

نیوجرسی بتنی- سنگدال بتنی – قطعات بتنی – مانع بتنی – دال بتنی – دیوار بتنی – دیوار پیش ساخته- مینی نیوجرسی بتنی